DMCR NEWS

รองอธิบดี​ ทช.​ ตรวจเยี่ยมโครงการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ​ ร.9​

  • 10 ส.ค. 2562
  • 341
รองอธิบดี​ ทช.​ ตรวจเยี่ยมโครงการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ​ ร.9​

    วันที่​ 10​ ส.ค. 2562​ นายจเรศักดิ์​ นันตะวงษ์​ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ​ ร.9​ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่​ 1​ (จ.ระยอง)​ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้​ สำหรับ​ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9” ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณบ้านเสม็ดงาม ม.10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี เนื้อที่ประมาณ 518 ไร่​ ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ เพื่อขยายผลของโครงการ “พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ” โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม​ (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร​ นับเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน “แห่งแรกของโลก” ที่เป็นแหล่งรวบรวม จัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโลก และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ในทางพฤกษศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในทางธรรมชาติของประชาชนด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง