DMCR NEWS

อทช. ร่วมพิธีส่งมอบ "บ้านปลารีไซเคิล"

  • 14 ส.ค. 2562
  • 241
อทช. ร่วมพิธีส่งมอบ "บ้านปลารีไซเคิล"

           วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ เอสซีจี จัดพิธีส่งมอบบ้านปลาให้ชุมชนนายกสมาคมประมงพื้นบ้าน จังหวัดระยอง พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม Movie Preview & Inspiration Talk และชมภาพยนตร์รอบพิเศษก่อนฉายจริง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) ซึ่งเอสซีจีได้สนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ “โปรเม... อัจฉริยะ | ต้?ง | สร้าง” ของ M Pictures ที่นำเรื่องราวชีวิตของโปรเม – เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟระดับโลกมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ชมภาพยนตร์ทั่วไป นอกจากนี้ได้ส่งมอบบ้านปลาเอสซีจี จำนวน 10 หลัง ให้ชุมชนสมาคมประมงพื้นบ้าน จังหวัดระยอง ทั้งนี้ได้เผยแพร่ตัวอย่างของการหมุนเวียนขยะพลาสติกกลับมาใช้ให้คุ้มค่า ตามแบบ SCG Circular Way พร้อมเชิญชวนผู้ชมภาพยนตร์ร่วมบริจาคฝาขวดพลาสติกเพื่อนำไปร่วมทำบ้านปลารีไซเคิลต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง