DMCR NEWS

ทช. ติดตามความคืบหน้าการเตรียมพร้อมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562

  • 16 ส.ค. 2562
  • 980
ทช. ติดตามความคืบหน้าการเตรียมพร้อมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562

          วันที่ 16 ส.ค. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการดำเนินการเตรียมการจัดประชุม ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2562 รวมถึงการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานแต่ละฝ่าย ตลอดจนติดตามการประสานวิทยากรที่จะมาให้การบรรยายและวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ “องค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง” ให้เกิดความพร้อม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง