DMCR NEWS

ทช.​ ร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติราชการจากรองนายกรัฐมนตรี

  • 29 ส.ค. 2562
  • 475
ทช.​ ร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติราชการจากรองนายกรัฐมนตรี

     วันที่​ 29​ ส.ค.62​ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ พร้อมด้วยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ และนายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ​ และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง​ ทส.​ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังแนวนโยบายฯ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ข้อ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างมาก พร้อมกับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง​ ทส. ดำเนินการตามนโยบายที่มอบให้ไว้​ อีกทั้งยังได้เน้นย้ำถึงนโยบายและเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้กระทรวง​ ทส.​ให้ความสำคัญ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตามแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี​ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ​ ด้านสิ่งแวดล้อม​ รวมถึงด้านการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชน​ พร้อมกันนี้​ ขอให้ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวง​ ทส.​ น้อมนำ​ “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการที่สำคัญยิ่ง ที่พึงยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ 10 ประการ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ตามที่ได้กล่าวมาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนสืบไป
     จากนั้น​ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาคัดเลือกเห็นสมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง