DMCR NEWS

ชิงชัยซี 10 “ผู้ตรวจราชการ ทส.” 5 ตำแหน่ง

  • 19 ก.ย. 2562
  • 1,677
ชิงชัยซี 10 “ผู้ตรวจราชการ ทส.” 5 ตำแหน่ง

19 ก.ย. 2562 09:44 น

“พุฒิพงศ์-สุรชัย-สุวรรณา-จเรศักดิ์-เฉลิมชัย” ได้อาวุโส ซี 9 ว่างเพียบ
นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ทส. (ระดับ 10) ที่ว่างลงจำนวน 5 ตำแหน่ง มีจำนวน 18 รายชื่อ ประ กอบด้วย นายกุศล โชติรัตน์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) นายจงคล้าย วรพงศธร กรมอุทยานฯ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นายจิระศักดิ์ ชูความดี กรมป่าไม้ นายเฉลิมชัย ปาปะทา กรมอุทยานฯ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นายนิวัติ มณีขัติย์ กรม ทรัพยากรธรณี (ทธ.) นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ กรมป่าไม้ นายปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี ทช. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต ทธ. นายสมชาย ทรงประกอบ คพ. นายสุรชัย อจลบุญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ คพ. นายเสน่ห์ สาธุธรรม กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ ทน. นายอนันต์ พรหมดนตรี สำนักงานปลัด ทส.และนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี ทบ. โดยมีกำหนดสอบในวันที่ 20 ก.ย.นี้ ทั้งนี้นายวิจารย์ให้สัมภาษณ์ว่า จะดำเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดทั้งการเข้าสู่ตำแหน่งและเงินเดือน คือ นายพุฒิพงศ์ จาก สผ.ถัดมาเป็นนายสุรชัย กรมส่งเสริมฯ นางสุวรรณา คพ. นายจเรศักดิ์ ทช.และนายเฉลิมชัย กรมอุทยานฯ รองลงมา เป็นนายนิวัติ ทธ. นายจงคล้าย กรมอุทยานฯ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากมีการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ ทส.แล้ว จะทำให้ตำแหน่งบริหารต้นและอำนวยการสูง (ซี 9) ว่างลงเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ที่นางอำนวยพร ชลดำรงกุล ครองอยู่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 ก.ย.นี้ และหากนายสุรชัยได้ขึ้นซี 10 จะทำให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมจะว่างลง 2 ตำแหน่ง เพราะ น.ส.สาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีอีกคนจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.เช่นกัน
นอกจากนั้น ยังมีรองอธิบดีกรมอื่นๆด้วย เช่น กรมอุทยานฯ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น ส่วนตำแหน่งอำนวยการสูงที่ว่าง อาทิ ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติแทนนายทรงธรรม สุขสว่าง ที่ขยับขึ้นเป็นซี 10 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ รวมทั้ง ผอ.สำนักฯ ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ เกือบ 10 ตำแหน่ง เป็นต้น.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง