DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. เข้าร่วมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก”

  • 17 ต.ค. 2562
  • 280
รองอธิบดี ทช. เข้าร่วมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก”

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก”โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ณ กูร์เมต์มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ รวมถึงร้านค้าปลีกรายใหญ่กว่า 46 ราย จะหยุดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกรายใหญ่กว่า 46 ราย จะหยุดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกและโฟม ในการขับเคลื่อนการลด ละ เลิกใช้พลาสติกที่เกินความจำเป็น ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง