DMCR NEWS

ทช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • 23 ต.ค. 2562
  • 2,272
ทช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         วันที่ 23 ตุลาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในโอกาสนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ​ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม ด้วยพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ประเทศและประชาชนชาวไทยอันเป็นที่รักยิ่ง  ในการนี้รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงได้ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง