DMCR NEWS

ทช. ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  • 12 พ.ย. 2562
  • 1,280
ทช. ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ร่วมพิธีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่ภาคกลาง โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการนี้มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปก.ทส.)  ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ โรงงานกระดาษไทย ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่ภาคกลาง จำนวน 2 พื้นที่ 1 จังหวัด มีราษฎรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ จำนวน 396 ครอบครัว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง