DMCR NEWS

อทช. ร่วมหารือเอกอัครราชทูต เพื่อกิจการทางทะเล ราชอาณาจักรสวีเดน หาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

  • 13 พ.ย. 2562
  • 1,425
อทช. ร่วมหารือเอกอัครราชทูต เพื่อกิจการทางทะเล ราชอาณาจักรสวีเดน หาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) พร้อมด้วยนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ร่วมต้อนรับ
H.E. Ms.Helen Ågren เอกอัครราชทูต เพื่อกิจการทางทะเล (Ambassador for the Ocean) ประจำกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย H.E. Ms.Staffan Herrström เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดน ประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการมลพิษทางทะเล และการจัดการขยะพลาสติก ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 อาคารกระทรวง ทส.
          ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้แสดงความห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติก โดยได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้ง ได้กล่าวแสดงความยินดีและพร้อมหากประเทศสวีเดนจะร่วมมือกับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง