DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกทำบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 แปลง กว่า 300 ไร่

  • 6 ธ.ค. 2562
  • 2,591
อธิบดี ทช. ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกทำบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 แปลง กว่า 300 ไร่

         เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่มีการบุกรุก ตามโครงการแผนปฏิบัติการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฏิบัติการ ณ ฐานปฏิบัติการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดระยอง มีเป้าหมายเพื่อดำเนินการเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ที่ถูกบุกรุกทำบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 4 แปลง ท้องที่หมู่ 3 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แปลงที่ 1 บ้านเขาน้อย เนื้อที่ 183.36 ไร่ แปลงที่ 2 บ้านเขาถ้ำ เนื้อที่ 84.18 ไร่ แปลงที่ 3 บ้านเขาถ้ำ เนื้อที่ 35.87 ไร่ และแปลงที่ 4 บ้านเขาถ้ำ เนื้อที่ 24.76 ไร่ รวม 328.17 ไร่ ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้บุกรุกกระทำผิด และนำพื้นที่ไปฟื้นฟูป่าชายเลนต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง