DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

  • 14 ม.ค. 2563
  • 2,783
อธิบดี ทช. ร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

           เมื่อวานนี้ (13 มกราคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เดินรณรงค์ในกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลาดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมเดินรณรงค์ ณ ตลาดเพชรไพบูลย์ และตลาดวัดพระนอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้คำนึงถึงการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม ในการลดปริมาณขยะที่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้เชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง