DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล

  • 20 ก.พ. 2563
  • 2,559
ทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล

        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart marine patrol) โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบปรามทางทะเล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบความเป็นมาเกี่ยวกับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart marine patrol) อีกทั้งชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานของการจัดทำโครงการ รวมถึงการจัดทำแบบฟอร์มการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล และรับฟังข้อเสนอแนะ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง