DMCR NEWS

กรมทะเล พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จ.ภูเก็ต

  • 21 ก.พ. 2563
  • 2,550
กรมทะเล พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จ.ภูเก็ต

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต     นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาต และใช้ประโยชน์ นายประยงค์. ดอกลำไย และตัวแทนสมาชิกกลุ่ม P-move. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนโหนทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นชุมชนเป้าหมายโครงการ คทช.ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนสระต้นโพธิ์ บริเวณป่าสงวนป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า คลองท่าจีน ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่จังหวัดได้ส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนื้อที่ 50 ไร่ โดยนำพื้นที่บริเวณที่มีความเสื่อมโทรม ประมาณ 4 ไร่ เพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนสระต้นโพธ์ ตามโครงการ คทช ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาภายใต้อนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่กลุ่ม P-move ได้เรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการฯ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง