DMCR NEWS

ทช. ประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

  • 21 ก.พ. 2563
  • 2,611
ทช. ประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

         วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกรม ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 ทช. การประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 56 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึงพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง