DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สทช.7 ติวเข้มการปฏิบัติหน้าที่ด้านทรัพยากรทางทะเล

  • 25 ก.พ. 2563
  • 2,587
อธิบดี ทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สทช.7 ติวเข้มการปฏิบัติหน้าที่ด้านทรัพยากรทางทะเล

       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 10.00 น.) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก พร้อมทั้งให้กำลังใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ให้ปฏิบัติงานด้วยความรัก มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่านอธิบดีฯ พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มีกำลังใจที่ดีและองค์กรสามารถเดินหน้าควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมพร้อมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง