DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรม ครั้งที่ 1

  • 25 ก.พ. 2563
  • 2,558
ทช. จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรม ครั้งที่ 1

       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรม ทช. ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินสวัสดิการฯ ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนสวัสดิการฯ มีความประสงค์ขอสนับสนุนเงินจากกองทุน เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง พิจารณามอบเสื้อสวัสดิการฯ ให้กับคณะกรรมการสวัสดิการฯ จำนวน 15 ตัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เนื่องจากคณะกรรมการหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ภายในวันที่ 16 เมษายน 2563 นี้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง