DMCR NEWS

กรมทะเล สุดเจ๋ง!! ติดท็อป 3 Best Brand Performance on Social Media สาขา Government And State Enterprise

  • 28 ก.พ. 2563
  • 2,734
กรมทะเล สุดเจ๋ง!! ติดท็อป 3 Best Brand Performance on Social Media สาขา Government And State Enterprise

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบหมายให้นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนเข้าร่วมรับประกาศรางวัล Finalist ในหมวด Best Brand Performance on Social Media สาขา Government & State Enterprise (หนึ่งในสามแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอมเยี่ยมตามกลุ่มธุรกิจ) ในงานประกาศรางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS 2020 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน ปทุมวัน กรุงเทพฯ
     โอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล ที่มอบรางวัลดังกล่าวแก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล ด้านการอนุรักษ์ และพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยและอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล อีกทั้งให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างรู้ค่าและยั่งยืนสืบไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง