DMCR NEWS

ทช. จับมือบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ รณรงค์สร้างการรับรู้ลดปัญหาขยะทะเลผ่านสื่อรณรงค์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์กว่า 130 โรง คาดมีคนได้ชมกว่า 13 ล้านคน

  • 27 ก.พ. 2563
  • 2,645
ทช. จับมือบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ รณรงค์สร้างการรับรู้ลดปัญหาขยะทะเลผ่านสื่อรณรงค์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์กว่า 130 โรง คาดมีคนได้ชมกว่า 13 ล้านคน

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เดินหน้ากระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนผ่านสื่อสารคดีสั้นภายใต้ “โครงการประชาสัมพันธ์ลดขยะทะเล ผ่านสื่อรณรงค์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลแะชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรยักษ์ใหญ่ 10 องค์กร ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย, สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง ทส. และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen 1 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ 
     สำหรับสารคดีสั้นดังกล่าวจะฉายใน 130 โรงภาพยนตร์ ทั้ง 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล รวม 78,000 รอบ ทั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนรับชมสารคดีสั้น เพื่อประชาสัมพันธ์ลดขยะทะเลเป็นจำนวนกว่า 13 ล้านคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลากว่า 4 เดือน ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษา รมว.ทส. ได้ให้เกียรติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายพันธมิตรจากภาคเอกชนทั้ง 10 หน่วยงาน เนื่องจากผู้สนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์ลดขยะทะเล ผ่านสื่อรณรงค์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (6)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง