DMCR NEWS

อธิบดี ทช. เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านระบบ VDO Conference

  • 26 มี.ค. 2563
  • 2,740
อธิบดี ทช. เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ผ่านระบบ VDO Conference

       วันที่ 26 มีนาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
        สำหรับการประชุมดังกล่าว อธิบดี ทช. ได้กำชับการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ข้อกำหนดในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
จำนวน 16 ข้อ และดูแล ติดตามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในระยะกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการ อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ (ปฏิบัติงานในที่พัก) ให้มีจำนวนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการแพร่เชื้อจากการเดินทางมาสำนักงานด้วยรถโดยสารสาธารณะ จัดระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรายงานตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ และให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งหมดรักษาสุขภาพตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง