DMCR NEWS

อทช. ประชุมเข้มผ่าน VDO Conference เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เน้นย้ำมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

  • 27 มี.ค. 2563
  • 2,756
อทช. ประชุมเข้มผ่าน VDO Conference เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เน้นย้ำมาตรการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

     วันที่ 27 มีนาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
     ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้กำชับการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ข้อกำหนดในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 ซึ่ง ทช. จะออกมาตรการในเรื่องของการออกนอกพื้นที่ และจะมีกรณียกเว้นในเรื่องการออกปฏิบัติงานดูแลสถานภาพทรัพยากร ในเรื่องการบริหารสัญญา อีกทั้งได้เน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ (ปฏิบัติงานในที่พัก) ให้มีจำนวนมากกว่า 70 % ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสจากการเดินทางมาสำนักงานด้วยรถโดยสารสาธารณะ จัดให้มีระบบการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อรายงานตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ และสุดท้ายได้ฝากให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว กินร้อน ช้อนกลาง มั่นล้างมือให้สะอาด ไม่ไปอยู่ในสถานที่บุคคลแออัด หากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย งดการเดินทางหากไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง