DMCR NEWS

ศูนย์วิจัยฯ ทช. สำรวจสถานภาพปะการังเกาะยา จังหวัดตรัง ไม่พบปะการังฟอกขาว

  • 2 เม.ย. 2563
  • 333
ศูนย์วิจัยฯ ทช. สำรวจสถานภาพปะการังเกาะยา จังหวัดตรัง ไม่พบปะการังฟอกขาว

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ออกปฏิบัติการสำรวจแนวปะการังเกาะยา จังหวัดตรัง  เพื่อประเมินสถานการณ์ฟอกขาวของปะการัง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์บันทึกค่าอุณหภูมิน้ำทะเลสำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง  จากการสำรวจปัจจุบันยังไม่พบปะการังฟอกขาว พร้อมกันนี้ได้ติดตามผลการฟื้นฟูทรัพยากรแนวปะการังโดยการปลูกเสริมบนอิฐบล็อก บริเวณด้านตะวันออกของเกาะยา  ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ดำเนินการปลูกไว้เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว และมีเครื่องหมายสำหรับสุ่มติดตามการรอดและการเติบโตของกิ่งปะการังที่ย้ายปลูกด้วยภาพถ่าย  ผลการติดตามเบื้องต้นพบว่ามีกิ่งปะการังที่มีชีวิตเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 30 ประกอบด้วย ปะการังเขากวาง Acroopora spp. เป็นปะการังชนิดเด่น ซึ่งจะนำข้อมูลจากรูปถ่ายไปวิเคราะห์หาอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของปะการังโดยละเอียดต่อไป

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง