DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัยพากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศ งานทดลองและติดตามการพัฒนาของสังคมพืชและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่วิกฤต กิจกรรมสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในพื้นที่นาเกลือ ท้องที่จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 9 เม.ย. 2563
  • 235

ดาวน์โหลด

พื้นที่นาเกลือ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง