DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)(รับฟังวิจารณ์)

  • 9 เม.ย. 2563
  • 159

 

 

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 เมษายน 2563

สามารถสอบถาม - ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์  03247 0459

อีเมล https://dmcr.go.th/mcra๔/

ดาวน์โหลด

TOR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
แบบปร.5
ประเภทไฟล์ : .5 ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
ปร4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
ร่างประกาศประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
รายงานขอจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
เอกสารประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2
แบบก่อสร้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 14.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง