DMCR NEWS

ทช.จัดอบรมโครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

  • 20 ก.พ. 2558
  • 991
ทช.จัดอบรมโครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

               เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) จัดอบรมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต โดยมีนายพชรพง ทุมมาศ เลขานุการกรม เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

        

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง