DMCR INFOGRAPHIC

ช่วง นี้ ห่าง กัน หน่อย นะ S o c i a l D i s t a n c i n g

  • 25 มี.ค. 2563
  • 109
ช่วง นี้ ห่าง กัน หน่อย นะ S o c i a l D i s t a n c i n g

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ต้นเหตุโรคโควิด-๑๙ ที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน กรม ทช. ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด ใช้ลิฟท์ก็ไม่ยืนชิดติดกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสคนป่วยหรือกลุ่มคนเสี่ยง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง และหากมีอาการไข้รีบไปพบแพทย์ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ

ดาวน์โหลด

ช่วง นี้ ห่าง กัน หน่อย นะ S o c i a l D i s t a n c i n g.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1