DMCR INFOGRAPHIC

มื้อกลางวันนี้ อย่าลืมนะ S o c i a l D i s t a n c i n g

  • 2 เม.ย. 2563
  • 156
มื้อกลางวันนี้ อย่าลืมนะ S o c i a l D i s t a n c i n g

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ต้นเหตุโรคโควิด-๑๙ ที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน น้องมาเรียม ขอเป็นตัวแทนชาว ทช. ส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน ร่วมกัน ต้านภัยโควิด-๑๙ โดยใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด รักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกลุ่มคนเสี่ยง หมั่นล้างมือ รักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนกลาง และหากมีอาการไข้รีบไปพบแพทย์ ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ

ดาวน์โหลด

มื้อกลางวันนี้ อย่าลืมนะ S o c i a l D i s t a n c i n g.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1