DMCR NEWS

รมว.ทส. ประชุมผู้บริหารนอกสถานที่ พร้อมติดตามงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

  • 23 เม.ย. 2563
  • 1,594
รมว.ทส. ประชุมผู้บริหารนอกสถานที่ พร้อมติดตามงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

          วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหาร ทส. และนายอภิชัย เอกวนากุล ผอ. กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
          ในการนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายและแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 รวมทั้ง ได้เน้นย้ำการตรวจลาดตระเวนในพื้นที่ทางทะเลและพื้นที่ป่าชายเลน รวมถึงการสำรวจความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ฟื้นตัวหลังสถานการณ์การระบาดโรค COVID-1

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง