DMCR NEWS

ทช. สำรวจสถานภาพแนวปะการัง-คุณภาพน้ำ บริเวณเกาะล้าน

  • 23 เม.ย. 2563
  • 301
ทช. สำรวจสถานภาพแนวปะการัง-คุณภาพน้ำ บริเวณเกาะล้าน

          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.)  ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานภาพแนวปะการัง และคุณภาพน้ำ บริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี ได้แก่ เกาะครก และเกาะสาก เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหลังจากการประกาศลดกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วง lockdown ตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการประเมินเบื้องต้น พบว่าสถานภาพแนวปะการังมีแนวโน้มดีขึ้น จำนวนปลาในแนวปะการังพบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน  ส่วนคุณภาพน้ำทะเลทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ  และปริมาณสารอาหารและปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ โดยการสำรวจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักดำน้ำอาสาสมัครโครงการท่องเที่ยวดำน้ำอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Fins) ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง