DMCR NEWS

ทช. หารือเตรียมพร้อมการประชุมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

  • 5 พ.ค. 2563
  • 1,381
ทช. หารือเตรียมพร้อมการประชุมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาความพร้อมในการเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ รวมทั้งการใช้ระบบ VDO Conference ในสถานที่จัดประชุม และจัดผังที่นั่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขี้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง