DMCR NEWS

รมว.ทส. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9

  • 8 พ.ค. 2563
  • 1,312
รมว.ทส. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9

         วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (เวลา 13.30 น.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี ในการนี้ รมว.ทส. ได้พบปะพูดคุยและให้ขวัญกำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ชุมชนบ้านเสม็ดงาม และร่วมปลูกต้นไม้ป่าชายเลนซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มาจากต่างประเทศอีกด้วย
         สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 แห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 518 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเป็นพื้นที่รวบรวมพรรณไม้ป่าชายเลนจากทั่วโลก รวมถึงเป็นแหล่งวิจัยเรียนรู้ร่วมกันของฝ่ายวิชาการและผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างอยู่ในระยะที่ 2 หรือดำเนินการไปแล้วประมาณ 20% คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2566

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง