DMCR NEWS

ทช. เปิดกิจกรรมวันป่าชายเลนแห่งชาติ 2563

  • 8 พ.ค. 2563
  • 1,269
ทช. เปิดกิจกรรมวันป่าชายเลนแห่งชาติ 2563

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดโครงการและกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่เจ้าหน้าที่ ทช. ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ในโอกาสเดียวกันนี้ รมว.ทส. ได้ให้เกียรติเปิดพื้นที่ส่วนจัดแสดงธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล อีกทั้งมอบพันธุ์กล้าไม้ และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 100 ชุด
          สำหรับการกำหนดวันป่าชายเลนแห่งชาติ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง