DMCR NEWS

ทช. หารือร่วมกับภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ปี 63

  • 26 พ.ค. 2563
  • 983
ทช. หารือร่วมกับภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ปี 63

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2563 โดยมีนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคุณน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคมธุรกิจเคมิคอลส์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (เอสซีจี) คุณอัทธนีย์กานต์ ปฐมสมพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และคุณเจมส์ สก็อต ผู้อำนวยการมูลนิธิเทอร์ราไซเคิลไทย ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. 
          การประชุมในวันนี้เป็นการหารือร่วมกับภาคีภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ปี 63 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย. 63 ภายใต้แนวคิด Innovation for a Sustainable Ocean “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร” ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ และพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลในเขตรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-7 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล รวมถึงให้ทั่วโลกได้ตื่นตัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อีกทั้งกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ และร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลสืบไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง