DMCR NEWS

ตะลึง! พบการบุกรุกป่าชายเลน อัญมณีหนึ่งเดียวกลางเมืองระยอง

  • 22 มิ.ย. 2563
  • 490
ตะลึง! พบการบุกรุกป่าชายเลน อัญมณีหนึ่งเดียวกลางเมืองระยอง

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน นายสุรินทร์ สินรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(ทปษ.)ด้านสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน จ.ระยอง ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) จ.ระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่”ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียว ใน จ.ระยอง” ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง หลังได้รับแจ้งจากเครือข่าย(ทสม.)พบมีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จากการเดินสำรวจป่าชายเลนด้านหอชมวิวทางทิศตะวันตกพบว่ามีการก่อสร้างเทคานคอนกรีต จากตัวบ้าน
          นายสุรินทร์ สินรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(ทปษ.)ด้านสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน จ.ระยอง กล่าวว่าพบมีการต่อเติมสิ่งปลูกสร้างที่เคยมีอยู่เดิม โดยเริ่มจากทำโครงสร้างที่ไม่ถาวรด้วยการใช้ไม้ไผ่ เสายูคามาทำเสาบ้าน ปัจจุบันนี้เปลี่ยนสภาพโครงสร้างเป็นท่อไฟเบอร์เทคอนกรีตเพื่อเตรียมสิ่งปลูกสร้างเข้ามาในเขตป่าชายเลน ในความเห็นส่วนตัวอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) วางมาตรการปักแนวเขตติดป้ายแสดงแนวเขตป่าชายเลน รวมทั้งพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนให้ชัดเจน เพื่อให้ชุดเฝ้าระวังดูแลรักษาป่าเขาได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ อย่างน้อยก็เป็นการป้องปรามไม่ให้มีการบุกรุกอีก และเป็นการป้องกันการบุกรุกรายใหม่ สิ่งที่เห็นในวันนี้พบว่ามีการบุกรุกป่าชายเลน
          ดังนั้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกำลังคนมีงบประมาณ มีเครื่องจักรอุปกรณ์ ควรจัดทำป้ายปักบอกแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้พบเห็นการบุกรุกจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ เพราะป่าชายเลนแห่งนี้ในอดีตนายสมบุญ สุขอินทร์ ปัจจุบันอายุ 80 ปีชาวประมงพื้นบ้าน เป็นผู้ริเริ่มปลูกป่าและเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้ ปลูกทีละต้นสองต้น เป็นเวลาร่วม 40 ปี จนกลายเป็นป่าชายเลนกลางเมืองระยอง ต่อมาทางหน่วยงานราชการเห็นความสำคัญของป่าชายเลนแห่งนี้ จึงเข้ามาร่วมโครงการ ปลูกป่า ปัจจุบันป่าชายเลนแห่งนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นแสมดำ แสมขาว ตะบูนดำ ตะบูนขาว ต้นลำพู ลำแพนฯลฯรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของนกปากห่าง หากินหอยในป่าชายเลน มีการทำโครงการธนาคารปู และเมื่อปี พ.ศ. 2561 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมัยนั้น ได้มาเป็นประธานเปิด”ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวใน จ.ระยอง”พื้นที่ประมาณ 500 ไร่ 
ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง
          ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสภาพให้เป็นป่าที่สมบูรณ์ให้สมกับ ทำบัญชีแนวเขตทั้งแปลงด้วยภาพถ่ายดาวเทียมต้องชัดเจนว่าปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกเดิมหรือบุกรุกใหม่เมื่อปีใด สภาพป่าเป็นอย่างไร นอกจากนี้ให้แบ่งปันงบประมาณส่วนหนึ่งให้เครือข่ายเฝ้าระวัง ทำการสำรวจป่า ตรวจป่า พบเห็นสิ่งผิดปกติก็จะรายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ
          ชาวบ้านกล่าวว่ากรณีการบุกรุกป่าชายเลน มีการวางแผนจะทำสะพานเชื่อมต่อสะพานทางเดินป่าชายเลน ทำร้านกาแฟขายนักท่องเที่ยว เหมือนการทำร้านกาแฟที่ป่าชายเลนปากน้ำประแสร์ และมีกระแสข่าวว่าถ้าหากกลุ่มนี้ทำได้ชาวบ้านก็จะเข้ามาปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบ้างเช่นเดียวกัน
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง