DMCR NEWS

อทช.บรรยายพิเศษเกี่ยวกับด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 3 มี.ค. 2558
  • 818
อทช.บรรยายพิเศษเกี่ยวกับด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) พร้อมด้วยนายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับความรู้ทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง หลังจากมีการออกแบบและก่อสร้างสถาปัตยกรรมทางชายฝั่งทะเล ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

              

 

 

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง