DMCR NEWS

ทช. ร่วมเวทีเสวนาหาทางออกหลังสถานการณ์โควิด - 19 ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

  • 26 มิ.ย. 2563
  • 2,345
ทช. ร่วมเวทีเสวนาหาทางออกหลังสถานการณ์โควิด - 19 ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเวทีเสวนาหาทางออกหลังสถานการณ์โควิด - 19 ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภูเก็ต และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเข้าผู้ร่วมประชุมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางทะเลถือเป็นลมหายใจและจิตวิญญาณของจังหวัดภูเก็ต วิกฤตการณ์โควิด - 19 ที่เกิดขึ้นถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้มีการฟื้นตัว ซึ่งกรม ทช. มีแผนที่จะประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล รวมถึงประกาศมาตรการท่องเที่ยวดำน้ำ เพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเล แหล่งปะการัง และสัตว์ทะเล เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลภูเก็ตให้ยั่งยืน ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง