DMCR NEWS

อทช. หารือก่อนลงพื้นที่ 3 จังหวัด ช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • 1 ก.ค. 2563
  • 931
อทช. หารือก่อนลงพื้นที่ 3 จังหวัด ช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานการปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) กิจกรรมการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) พร้อมได้จัดสรรงบประมาณ งบกลางประจำปี 2563 ให้กรม ทช. เพื่อดำเนินโครงการจ้างงานให้ประชาชน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตราจ้างคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3  เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 สำหรับในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับงบประมาณ 5,265,000 บาท จำนวน   195  อัตรา โดยอธิบดี ทช. ได้มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องตรงกันตามวัตถุประสงค์โครงการฯในทุกพื้นที่ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง