DMCR NEWS

อทช. พร้อมด้วย ผวจ.เพชรบุรี ร่วมหารือปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และเเนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

  • 6 ก.ค. 2563
  • 965
อทช. พร้อมด้วย ผวจ.เพชรบุรี ร่วมหารือปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และเเนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

        วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ประชุมหารือติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและปัญหาน้ำเค็มเข้าพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัด ทช. และคณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
      ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาภายหลังการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง กำแพงป้องกัน คลื่นริมชายหาด รอดักทราย กำแพงหิน และเขื่อนปากร่องน้ำปากคลองบางตราน้อยและบางตราใหญ่ เพื่อรักษาระบบนิเวศธรรมชาติ และโบราณสถานบริเวณของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง