DMCR NEWS

ทช. ประชุมเตรียมความพร้อมการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม เพื่อเป็นปะการังเทียม บริเวณเกาะพะงัน

  • 16 ก.ค. 2563
  • 1,850
ทช. ประชุมเตรียมความพร้อมการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม เพื่อเป็นปะการังเทียม  บริเวณเกาะพะงัน

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม ตลอดจนผู้แทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอน) ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงระหว่างการเคลื่อนย้ายขาแท่นจากพื้นที่สัมปทานไปยังพื้นที่จัดวางปะการังเทียม อีกทั้งพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรับมืออุบัติการณ์ มาตรการลดความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการสื่อสารและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโครงการฯ

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง