DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ร่วมแลกเปลี่ยนเสริมประสบการณ์ เครือข่าย ทสม.​ ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง

  • 8 ส.ค. 2563
  • 1,103
อธิบดี ทช. ร่วมแลกเปลี่ยนเสริมประสบการณ์ เครือข่าย ทสม.​ ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง

         วันที่​ 8​ สิงหาคม​ 2563​ นายว​ราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ (รมว.ทส.)​ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้​ เครือข่ายทสม.​ กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง​ โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ พร้อมด้วยนายจตุพร​ บุรุษ​พัฒน์​ ปลัดกระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ นายรัชฎา​ สุริยกุล​ ณ​ อยุธยา​ อธิบดีกรม​ส่งเสริม​คุณภาพสิ่ง​แวดล้อม​ นายโสภณ​ ทองดี​ อธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ และนายชาญนะ​ เอี่ยมแสง​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม​ ตลอดจนคณะ​ผู้บริหาร​ในสังกัด​ ทส.​ หัวหน้าส่วนราชการ​ เครือข่าย​ทสม.​จากจ.นครปฐม​ ราชบุรี​ กาญจนบุรี และประชาชน​ในพื้นที่​ เข้าร่วมกิจกรรม​ ณ​ ห้องอาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา​ อ.เมือง​ จ.นครปฐม
          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว​ มีวัตถุประสงค์​เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์​การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์​และฟื้นฟูทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม​ในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการขยายผลการอนุรักษ์​และฟื้นฟูทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​มในชุมชนท้องถิ่นโดยเครือข่ายภาคประชาชน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง