DMCR NEWS

อทช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นชาวประมง และประชาชน กรณี โครงการก่อสร้างอู่ต่อเรือ

  • 8 ก.ย. 2563
  • 534
อทช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นชาวประมง และประชาชน กรณี โครงการก่อสร้างอู่ต่อเรือ

         วันที่  8 กันยายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผวจ.ภูเก็ต และนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรม ทช. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่และประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมง และประชาชน จำนวนกว่า 500 คน กรณี โครงการก่อสร้างอู่ต่อเรือ ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่อนุญาตเดิมจากกรมป่าไม้ ตามประกาศ ฉบับที่ 23/2555 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 อายุการอนุญาต 30 ปี
 
         โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากภาคประชาชน กรณีไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอู่ต่อเรือที่องค์การสะพานปลา นำพื้นที่มาเปิดประมูลเพื่อพัฒนาสร้างรายได้ให้แก่องค์การสะพานปลา ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับข้อเสนอจากประชาชน โดยกรมจะกันคืนพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนสมบูรณ์ เนื้อที่ 198 ไร่ ออกมาเพื่อปลูกฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน และกรมไม่เห็นชอบ หากมีการทำลายพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อพัฒนาโครงการ อีกทั้ง จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อไป
 
 
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง