DMCR NEWS

ทช. ประชุมหารือการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • 31 มี.ค. 2558
  • 571
ทช. ประชุมหารือการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการกรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง