DMCR NEWS

Green Fins ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการร้านค้าดำน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • 2 เม.ย. 2558
  • 883
Green Fins ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการร้านค้าดำน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 (17.30 น.) นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Green Fins ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าดำน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดำน้ำฯ เข้ารับฟังการบรรยาย ณ โรงแรมจอมเทียน ลองสเตย์ จังหวัดชลบุรี

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง