DMCR NEWS

ทช. จับมือเชฟรอน วางปะการังเทียมสร้างบ้านปลา เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

  • 24 ก.ย. 2563
  • 863
ทช. จับมือเชฟรอน วางปะการังเทียมสร้างบ้านปลา เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

         วันที่ 23 กันยายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้จัดวางปะการังเทียม ภายใต้โครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 20.30 น. โดยในครั้งนี้ ได้นำเรือ ทช. 803  และ ทช. 307  ออกลาดตระเวน เพื่อกำกับการเคลื่อนย้าย ตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางการเดินเรือ และควบคุมการจัดการสิ่งกีดขวางระหว่างการเคลื่อนย้ายและจัดวาง  พร้อมกันนี้มีผู้แทนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเจ้าท่า นายอำเภอเกาะพะงัน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวประมง ผู้ประกอบการดำน้ำ อสทล. พร้อมทั้งสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดวางครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง