DMCR NEWS

กรมทะเล เป็นสักขีพยาน MOU “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

  • 30 ก.ย. 2563
  • 2,400
กรมทะเล เป็นสักขีพยาน MOU “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

          วันที่ 30 กันยายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มธุรกิจบริการส่งอาหาร (Plat Form) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน โอกาสนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบาย “ความร่วมมือในการลดใช้ Single – use Plastics จาก Food Delivery” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง