DMCR NEWS

ทช. ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

  • 29 ก.ย. 2563
  • 2,272
ทช. ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

          วันที่ 29 กันยายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาการติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนหมุนเวียน ไตรมาส 4/2563 พร้อมทั้งการลดรายจ่ายและการเพิ่มรายได้ ของการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติและกำหนดราคาสินค้าและบริการของร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาหาร และเครื่องดื่มของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงการขอใช้พื้นที่บริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตด้วย

 

 

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง