DMCR NEWS

ครบรอบ​ 18​ ปี​ "กรมทะเล" เดินหน้าฟื้นฟู​ อนุรักษ์​ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 2 ต.ค. 2563
  • 2,443
ครบรอบ​ 18​ ปี​ "กรมทะเล" เดินหน้าฟื้นฟู​ อนุรักษ์​ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่​ 2​ ตุลาคม​ 2563​ กรมทรัพย​ากรทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ (ทช.)​ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ​ 18​ ปี​ โดยมีนาย​โสภณ​ ทอง​ดี​ อธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์​ สุรัสวดี​รองอธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ และนายอภิชัย​ เอกว​นา​กุล​ รักษา​ราชการ​แทน​รองอธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง​ ข้าราชการ​ พนักงาน​ และลูกจ้าง​ ในสังกัดกรมฯ​ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้​ ณ​ ห้องประชุมลำแพน​ ชั้น​ 9​ กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​

          ทช.​ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่​ 3​ ตุลาคม​ 2545​ พร้อมกับกระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ (ทส.)​ ภายใต้การปฏิรูประบบราชการและมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยเป็นการรวมงานที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากกรมประมง กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดิน ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก​ ทั้งนี้​ เพื่อให้เกิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ​ และปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนและปกป้องทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ที่มีความสำคัญให้อยู่คู่กับลูกหลานและประเทศชาติ​สืบไป

 

 

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง