DMCR NEWS

ทช. จับมือ สวทช. MOU วิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการ “ป่าชายเลน”

  • 2 ต.ค. 2563
  • 2,716
ทช. จับมือ สวทช. MOU วิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการ “ป่าชายเลน”

          วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง (ทช.) โดยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จับมือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การวิจัย พัฒนา และวิชาการเกี่ยวกับป่าชายเลน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ตลอดจนผู้บริหารจาก สวทช. เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 203 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          สำหรับการลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และศึกษาวิจัย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งรวมถึงทรัพยากรป่าชายเลนที่มีอยู่ตามแนวชายฝั่งทั้ง 24 จังหวัดของประเทศไทย พร้อมทั้งจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ในทางพฤกษศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นสถาบันการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่มั่นคง และยั่งยืน ในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง