DMCR NEWS

ผู้บริหาร ทช. ร่วมติดตามงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันพื้นที่ 3​ จังหวัด

  • 10 ต.ค. 2563
  • 480
ผู้บริหาร ทช. ร่วมติดตามงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันพื้นที่ 3​ จังหวัด

         วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม โดยมีนายประภัตร​ โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี​ และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ทช.​ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ทส. และผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ 3 จังหวัด เข้าร่วมประชุม​กว่า 100 คน​ ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 
          ในการนี้ รมว. ทส. ได้เน้นย้ำการให้หน่วยงาน ทส.เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์ COVID-19 ในทุกมิติได้แก่ การลงทุน การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การแก้ไขปัญหาผักตบชวา การจัดการขยะแบบครบวงจร ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องเร่งดำเนินการให้ทั่วถึงทุกพื้นที่และยั่งยืน ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง