DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมหารือมาตรการคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

  • 17 ต.ค. 2563
  • 365
ทช. จัดประชุมหารือมาตรการคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

        วันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมหารือมาตรการคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. 
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และในพื้นที่เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก และเกาะไข่นุ้ยตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา รวมถึงมาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่การจัดวางปะการังเทียม พ.ศ. 2563 ตลอดจนหารือการระวังชี้แนวเขตที่ดินป่าชายเลนในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง