DMCR NEWS

ทช. มอบนโยบายพร้อมแนวทางการดำเนินงานกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย

  • 19 ต.ค. 2563
  • 901
ทช. มอบนโยบายพร้อมแนวทางการดำเนินงานกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย

          วันที่ 19 ตุลาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุม ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโลมา ชั้น 5 กรม ทช. สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการวางแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงพิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณของกองจัดการชุมชมชายฝั่งและเครือข่าย ตลอดจนพิจารณางบอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง 24 จังหวัด

 

 

ภาพ/เนื้อหาข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง